VENNSIZYÈM SEMÈN ÒDINÈ DIMANCH ANE A

VENNSIZYÈM SEMÈN ÒDINÈ DIMANCH NAN ANE-A  REF. POU ANTRE Tou sa ou fè yo, Granmèt , se nan jijman laverite ou fè yo, paske nou te fè peche kont ou, nou pa t obeyi kòmandman ou yo ; men fè konpliman pou  non ou, aji avèk nou dapre kantite kè sansib ou a. PRIYÈ Bondye,...

VENNSENKYÈM SEMÈN ÒDINÈ DIMANCH ANE A

VENNSENKYÈM SEMÈN ÒDINÈ DIMANCH ANE A REF: POU ANTRE Mwen se delivrans pèp la, deklarasyon Granmèt la. Nan tout tray yo, si yo rele  kote’m, m’ap koute yo, m’ap Granmèt yo pou tout tan. PRIYÈ: Bondye ou menm  ki mete tout pati lalwa sakre a nan renmen ou ak renmen...